Restaurointipalvelut – Helsinki, Hämeenlinna ja koko Etelä-Suomi

Ota yhteyttä

Restaurointikohteet ja niiden haasteet ovat aina ainutlaatuisia

Tapauksesta riippumatta konservoinnin toimeksiantoon kuuluu lähtötilanteen analysointi ja tavoitteiden asettaminen, kohteen dokumentointi, konservointitoimenpiteet sekä hoito- ja säilytysohjeiden laatiminen. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä kohteelle laaditaan konservointi- ja toimenpidesuunnitelma ja sen pohjalta tehdään kustannusarvio. Palvelen taideteosten ja paperipohjaisten esineiden restaurointitehtävissä aina Helsingistä Hämeenlinnaan sekä muualla Etelä-Suomessa, tarvittaessa myös laajemmin koko Suomen alueella.

Palvelut:

Palvelut:

  • yksittäisten esineiden ja kokoelmien konservointi sekä restaurointi

  • kokoelmien hoito, inventoinnit ja kuntokartoitukset

  • esineiden ja kokoelmien säilytyksen suunnittelu sekä toteutus

  • näyttely- ja lainatarkastukset sekä kuriroinnit.

Yhteistyökumppanit mahdollistavat myös:

- maalaustaiteen ja tekstiilien konservoinnin sekä restauroinnin
- taideteosten kehystämisen ja materiaalien hankkimisen
- kehysten korjaamisen ja restauroinnin
- säilytysmateriaalien hankkimisen ja tilasuunnittelun.

 

Palvelen joustavasti erilaisten kulttuurihistoriallisten esineiden säilyvyyteen liittyvissä tehtävissä.

Ota yhteyttä